Bimba TRD

3 items …
Part Number
Bimba TRD CP500 - BIMBA TRD CLEVIS PINCD=.5 (2 Ea at 5.56 USD per Ea available)
Bimba TRD R10-SB15 - TRD REED SWITCH (2 Ea at 46.25 USD per Ea available)
Bimba TRD TA-MF2-4X6-KK3-OS=1-3/8 - TRD CYLINDER (4 Ea at 347.75 USD per Ea available)
3 items …