Kuriyama

515 items …
Part Number
Kuriyama 151BK-06X100 - 3/8" OD BLK AIR BRAKE TUBING (310 EA available)
Kuriyama 151BK-06X100 - AIR BRAKE BLACK 3/8" OD X100' (346 FT at 1.03 USD per FT available)
Kuriyama 151BK-08X100 - AIR BRAKE TUBE (75 FT at .96 USD per FT available)
Kuriyama 151BK-08X100 - 1/2" OD BLK AIR BRAKE TUBING (233 EA available)
Kuriyama 151BK-10X100 - 5/8" OD BLK AIR BRAKE TUBING (281 EA available)
Kuriyama 151BL-06X100 - AIR BRAKE BLUE 3/8" OD X100' (144 FT at .77 USD per FT available)
Kuriyama 151GR-06X100 - AIR BRAKE GREEN 3/8" OD X100' (22 FT at 1.03 USD per FT available)
Kuriyama 151GR-10X100 - AIR BRAKE GREEN 5/8" OD X100' (100 FT at 2.50 USD per FT available)
Kuriyama 151OR-08X100 - AIR BRAKE ORANGE 1/2" OD X100' (288 FT at 1.36 USD per FT available)
Kuriyama 151RD-06X100 - AIR BRAKE RED 3/8 OD X100' (472 EA available)
Kuriyama 151RD-06X100 - AIR BRAKE RED 3/8" OD X100' (25 FT at .77 USD per FT available)
Kuriyama 151RD-06X500 - 3/8"DOT RED AIR BRAKE TUBING (97 EA available)
Kuriyama 151RD-10X100 - AIR BRAKE RED 5/8" OD X100' (94 FT at 2.50 USD per FT available)
Kuriyama 151YE-06X100 - AIR BRAKE YELLOW 3/8" OD X100' (180 FT at 1.03 USD per FT available)
Kuriyama 220-0862X500 - NAT. FDA LLDPE .375"X1/2"X500' (500 FT at .23 USD per FT available)
Kuriyama 251BK-02.5X100 - 5/32 .156 DOT AIR BRAKE TUBING (295 EA available)
Kuriyama 251BK-02.5X100 - AIR BRAKE BLACK 5/32" X100' (79 FT at .62 USD per FT available)
Kuriyama 251BK-02X100 - 1/8" DOT AIR BRAKE TUBING (54 EA available)
Kuriyama 251BK-03X100 - 3/16"OD AIR BRAKE TUBING (140 EA available)
Kuriyama 251BK-03X100 - AIR BRAKE BLACK 3/16" X100' (73 FT at .68 USD per FT available)
Kuriyama 251BK-04X100 - 1/4"BLACK DOT AIR BRAKE TUBING (670 EA available)
Kuriyama 251BK-04X100 - AIR BRAKE BLACK 1/4" OD X100' (90 FT at .50 USD per FT available)
Kuriyama 251BK-04X1K - 1000FT BOX 1/4 AIRBRAKE TUBING (3 EA available)
Kuriyama 251BK-05X100 - AIR BRAKE BLACK 5/16 X100' (69 EA available)
Kuriyama 251BK-05X100 - AIR BRAKE BLACK 5/16" X100' (128 FT at .81 USD per FT available)
Kuriyama 251BL-04X100 - AIR BRAKE BLUE 1/4" OD X100' (357 FT at .50 USD per FT available)
Kuriyama 251GR-04X100 - AIR BRAKE GREEN 1/4" OD X100' (166 FT at .50 USD per FT available)
Kuriyama 251OR-04X100 - AIR BRAKE ORANGE 1/4" OD X100' (263 FT at .50 USD per FT available)
Kuriyama 251YE-04X100 - AIR BRAKE YELLOW 1/4" OD X100' (64 FT at .50 USD per FT available)
Kuriyama 2600-0812X100 - P/U ETHER 1/2"X3/4"X100' TBG (60 FT at 4.49 USD per FT available)
Kuriyama 2840-MM08X500 - CLEAR URETHANE 8MM OD X 500' (172 FT at .69 USD per FT available)
Kuriyama 2X20GREEN-CXKN - 2X20 SUCTION ASSY C X K/NIPPLE (5 EA available)
Kuriyama 3X20GREEN-CXKN - 3X20 SUCTION ASSY C X K/NIPPLE (15 EA available)
Kuriyama 4X20GREEN-CXKN - 4X20 SUCTION ASSY C X K/NIPPLE (9 EA available)
Kuriyama A1687-12X300 - 800#GREEN PVC/PU SPRY 3/4"X300 (300 EA available)
Kuriyama ABT3K-32 - HYDRAULIC HOSE (86 FT at 21.55 USD per FT available)
Kuriyama AHG-100 - AHG-100 UNIVERSAL AIR GASKET (3 EA available)
Kuriyama AHG-75 - AHG-75 UNIVERSAL AIR GASKET (6 EA at .50 USD per EA available)
Kuriyama AL-A050 - ALUMINUM PART A 1/2" ADAPTER (15 EA at 5.34 USD per EA available)
Kuriyama AL-A075 - ALUMINUM PART A 3/4" ADAPTER (14 EA at 5.10 USD per EA available)
Kuriyama AL-A125 - ALUMINUM PART A 1-1/4" ADAPTER (2 EA available)
Kuriyama AL-A125 - ALUMINUM PART A 1-1/4" ADAPTER (5 EA at 8.88 USD per EA available)
Kuriyama AL-A150 - ALUMINUM PART A 1-1/2" ADAPTER (10 EA at 6.53 USD per EA available)
Kuriyama AL-A200 - ALUMINUM PART A 2" ADAPTER (30 EA at 7.91 USD per EA available)
Kuriyama AL-A250 - ALUMINUM PART A 2-1/2" ADAPTER (4 EA at 14.23 USD per EA available)
Kuriyama AL-A300 - ALUMINUM PART A 3" ADAPTER (10 EA at 14.10 USD per EA available)
Kuriyama AL-A400 - ALUMINUM PART A 4" ADAPTER (5 EA at 23.98 USD per EA available)
Kuriyama AL-A600 - ALUMINUM PART A 6" ADAPTER (2 EA at 57.10 USD per EA available)
Kuriyama AL-B050 - ALUMINUM PART B 1/2" COUPLER (11 EA at 10.22 USD per EA available)
Kuriyama AL-B075 - ALUMINUM PART B 3/4" COUPLER (10 EA at 11.40 USD per EA available)
515 items …